BIURO NARODOWE

Władze IAESTE Polska

Najwyższym organem władzy stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów, złożony z przedstawicieli (Prezesów) wszystkich komitetów lokalnych w Polsce. Za koordynację i kierowanie stowarzyszeniem odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, będący jego władzą wykonawczą. Zarząd IAESTE Polska wybierany jest na roczną kadencję, składa się z Prezesa (Prezydenta IAESTE Polska), Wiceprezesa (Sekretarza Narodowego IAESTE Polska), Skarbnika oraz maksymalnie dwóch Członków Zarządu. Praca Zarządu jest kontrolowana przez 4-osobowy Komitet Doradczy. Za proces wymiany praktyk odpowiedzialny jest Koordynator Wymiany.

daniel caputa
 

Daniel Caputa

Prezydent

karolina sergiel
 

Karolina Sergiel

Sekretarz Narodowy

kinga kudelska
 

Kinga Kudelska

Skarbnik Ogólnopolski

konrad zbanski
 

Konrad Zbański

Członek Zarządu ds. PR i IT

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

kinga urbanek
 

Kinga Urbanek

Koordynator wymiany

Stowarzyszenie IAESTE Polska

ul. Waryńskiego 6/41

00-631 Warszawa

KRS: 0000253557

NIP: 701-00-27-381

REGON: 140496053

Tel: +48 22 378 44 75

E-mail:

facebook youtube instagram linkedin